VTM, väitöskirjatutkija Perentz Sini

29400 €

Välimuotoinen Erôs Platonin rakkauden filosofiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Loppuvaiheessa olevassa väitöskirjassani käsittelen Platonin rakkauden filosofiaa ja erôs-käsitettä Pidot ja Faidros -dialogeissa. Työ sijoittuu sekä filosofian historian että rakkauden filosofian tutkimusaloille. Osoitan, että Platonin ajattelussa rakkauden ja filosofian tehtävät kietoutuvat yhteen: rakkaus on sekä ihmisen suhdetta itseensä ja toisiin ihmisiin että tie filosofiseen viisauteen. Tarkasteluni keskittyy Platonin rakkauden filosofialle tyypillisiin vastapariasetelmiin. Filosofinen rakkaus toteutuu vastapariasetelmissa dynaamisen liikkeen ja jännitteen säilyttävässä yhdistymässä, välimuotoisuudessa, jota erôs Platonilla edustaa. Osallistun tällä tulkinnallisella avauksella Platonin rakkauden filosofiaa ja seksuaalietiikkaa koskevan tutkimuskeskustelun uuteen konsensukseen, jossa perinteiset kritiikit koskien ainutlaatuisten yksilöiden välisen rakkauden tai toisaalta ruumiillisuuden mahdottomuutta Platonin rakkauskäsityksessä asettuvat uuteen valoon. Dialoginen tapa tehdä filosofiaa tarjoaa tärkeitä näkökulmia myös nykypäivänä käytävään usein polarisoituvaan keskusteluun. Antiikin ajattelun analysoinnin avulla avautuu mahdollisuus tarkastella kriittisesti, mutta rakentavasti nykykäsityksiämme rakkaudesta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Olen työskennellyt Koneen Säätiön rahoituksella kaksi vuotta ja vuoden lisärahoituksella väitöskirjani valmistuu suunnitellussa aikataulussa.