Grants and residencies

Research and art

Master of Arts, Doctoral Student Tikka Emilia

90000 €

Väitöskirjatyö: Xeno-Genealogies – Heredity after CRISPR

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Maailman historian ensimmäiset, perimältään geenimanipuloidut kaksoset, syntyivät viime vuonna Kiinassa. Ihmisen perimän eli ituradan muokkaaminen tulee vaikuttamaan lähtemättömästi ihmisen evoluutioon, sillä ituradan geneettiset muutokset periytyvät suoraan seuraaville sukupolville. Geenimuunteluteknologia CRISPR haastaa käsityksemme perinnöllisyydestä ja ihmisyydestä yleensä. Minkälaisia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä seurauksia tällä teknologialla mahdollisesti tulee olemaan lähitulevaisuudessa? Vahvasti tieteidenvälinen väitöskirjatyöni lähestyy tätä kysymystä spekulatiivisen design metodin, feministisen tieteentutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Useat kansainväliset, miljoonin dollarein rahoitetut geeniteknologiayritykset näkevät CRISPR:n mahdollisuutena ihmisten fyysiseen ja henkiseen ”optimointiin”. Työni pyrkii haastamaan tämän yksipuolisen näkökulman kysymällä: mitä näille hegemonisille päämäärille vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voimme kuvitella? Työni haastaa muotoilun keinoin alojenväliseen keskusteluun CRISPR:n mahdollisista vaikutuksista jokapäiväiseen elämään ja ihmisyyden ehtojen muokkaamiseen. Työn metodologisena innovaationa luon ja analysoin fiktiivisten skenaarioiden avulla konkreettisia mielikuvia ’mahdollisista biopoliittista tulevaisuuksista’. Työni muodostuu taiteellisesta osuudesta, spekulatiivisista skenaarioista, laboratorio kokeiluista ja näiden ja kirjallisuuden pohjalta laadittavasta monografiasta.