Väitöskirjatutkija Puumala Laura

100600 €

Väitöskirjatutkimus: Heroic Action in an Ethical Emergency

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjahankkeessa tutkitaan moraalin vaatimuksia eettisissä hätätilanteissa. Keskeisin tutkimuskysymys on, millä perusteilla kriisi-, konflikti- ja katastrofitilanteita voidaan luonnehtia hätätilaeettisiksi toimintaympäristöiksi. Soveltava jatkokysymys on, kuinka paljon moraali voi tällaisissa tilanteissa vaatia. Voivatko äärimmäiset katastrofit ja konfliktit vaatia jopa tekoja, jotka muissa tilanteissa olisivat supererogatorisia? Supererogatorisilla teoilla tarkoitetaan moraalin vaatimukset ylittäviä, sankarillisia tekoja. Eettisellä hätätilalla tarkoitetaan sellaista eettistä valintatilannetta, jossa jokaiseen toimintavaihtoehtoon liittyy huomattavia eettisiä riskejä, mutta jokin vaihtoehdoista on kuitenkin valittava. Tavoitteenani on muotoilla vaativampi, mutta helposti käytäntöön sovellettava katastrofieettinen teoria, joka tarjoaa konkreettisia eettisiä työkaluja hätätilaeettisiin valintatilanteisiin. Tutkimukseni selvittää 1) Millaisen eettisen toimintaympäristön modernit katastrofit, kriisit ja konfliktit muodostavat, 2) Miten uusi eettinen toimintaympäristö muuttaa kriiseissä ja konflikteissa toimivien (ammatti)eettisiä vaatimuksia ja 3) Mitä eettisesti paras mahdollinen toiminta edellyttää modernien kriisien keskellä? Tutkimus kuuluu soveltavan etiikan alaan ja se suoritetaan Turun yliopistossa 4 vuoden työskentelyn aikana. Väitöskirja on monografia ja se kirjoitetaan englanniksi. Tutkimusmetodit ovat soveltavan etiikan perinteisiä tutkimusmenetelmiä.