Grants and residencies

Research and art

TaM, FM Jussila Utu-Tuuli

122000 €

Väitöskirjatutkimus: Extra/ordinary – Utopias And Norms in The Visual Representations of Non-binary Genders

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä väitöskirjatutkimus pyrkii selvittämään minkälaisia normeja ja millaista normikriittisyyttä esiintyy muunsukupuolisuutta esittävässä kuvastossa. Hankkeessa tuotetaan muunsukupuolisten omakuvia ja haastatellaan kuvausten osallistujia näiden valokuvien ja kuvaustilanteen merkityksestä sekä siitä millaisia muunsukupuolisuuteen liittyviä normeja he kohtaavat mediakuvastossa tai muuten arjessaan. Tutkimus tavoittelee nykyisen kaksijakoisen ja muunsukupuoliset marginalisoivan sukupuolijärjestelmän muutosta luomalla vaihtoehtoisia tapoja, joilla sukupuolta voidaan esittää visuaalisesti. Kuvausmetodin tarkoituksena on tehdä muunsukupuolisia esittäviä henkilökuvia kuvissa esiintyvien ihmisten omilla ehdoilla. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, mitkä ovat muunsukupuolisuutta koskevat visuaalisten representaatioiden normit ja miten ne vaikuttavat muunsukupuolisuuden tunnistamiseen sekä miten muunsukupuoliset itse ylläpitävät tai pyrkivät purkamaan näitä normeja. Tärkeäksi nousee myös kysymys siitä, miten muunsukupuolisuuden näkeminen tavallisena (ordinary) erikoisen (extraordinary) sijaan vaikuttaa kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään ja sukupuolten esittämiseen. Hanke on poikkitieteellinen sijoittuen intersektionaalisen feminismin, queer- ja transtutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen sekä visuaalisen kulttuurin tutkimuksen tieteenaloille. Se osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun sukupuolen moninaisuudesta, muunsukupuolisten yhteiskunnallisesta asemasta, transihmisten itsemääräämisoikeudesta sekä vähemmistörepresentaatioiden merkityksestä. Hanke laajentaa transtutkimuksen kenttää, jolla muunsukupuolisuuden tutkimus on kansainvälisestikin yhä marginaalista. Tutkimusprojektissa toteutetut muunsukupuolisten omakuvat tulevat osaksi IN/VISIBILITY-teossarjaa, jota esitetään näyttelyissä sekä kootaan myöhemmin kirjamuotoon. Tutkimuksen tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta kertoo se, että osallistujahakuun vastasi ensimmäisen viikon aikana yli 130 kiinnostunutta.