Yhteiskuntatieteiden tohtori Niinivaara Elina

22500 €

Vaiti vaaleissa, äänessä kadunkulmassa? Miten ymmärtää pakolaistaustaisten nuorten miesten poliittisuutta paremmin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Maahanmuuttotaustaisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan sen poliittiseksi ymmärretyllä alueella pidetään Suomessa usein alhaisena. Heidän osallistumistaan tavataan tarkastella suomalaisten instituutioiden näkökulmasta, kuten äänestysaktiivisuutta kuvaavina lukuina, jolloin se vaikuttaa huolestuttavan vähäiseltä. Toisaalta rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvien ”maahanmuuttajanuorten”, erityisesti pakolaistaustaisten nuorten miesten, pelkkää läsnäoloa julkisessa tilassa pidetään usein riskitekijänä. Viimeisen vuoden aikana julkinen keskustelu aiheesta on kärjistynyt, kun käsitys maahanmuuttotaustaisten nuorten ”katujengien” olemassaolosta on vakiintunut medioissa. Tietokirja haastaa pakolaistaustaisia nuoria miehiä koskevan kapean ajattelumallin tarkastelemalla nuorten poliittista aktiivisuutta heidän jokapäiväisen elämänsä vinkkelistä. Näin kirja avaa uuden näköalan heidän monipuoliseen toimintaansa. Se kysyy, miten he pyrkivät vaikuttamaan elämäänsä Suomessa ja mitkä asiat nousevat esiin poliittisina heidän arkielämässään. Samalla kirja nyrjäyttää yhteiskunnallista osallistumista koskevan keskustelun nostamalla keskiöön nuorten näkökulman ja kysymykseksi suomalaisen yhteiskunnan osallistuminen heidän elämänsä kannalta kriittisiin pulmiin. Kirja tuo keskusteluun mukaan nuorten miesten äänet, jotka pakottavat kyseenalaistamaan käsityksiä oikeanlaisesta poliittisesta toimijuudesta ja katsomaan sitä koskevaa keskustelua rodullistettuun vähemmistöön kuuluvan silmin. Kirja perustuu kirjoittajan keväällä 2022 julkaisemaan antropologian alan väitöstutkimukseen ja sitä varten tekemään yli kaksivuotiseen etnografiseen kenttätyöhön pakolaistaustaisten nuorten miesten parissa. Yhdessä nuorten kanssa tuotetun, Suomessa ainutlaatuisen tutkimustiedon pohjalta kirjoitan yleistajuisen suomenkielisen tietokirjan. Arkeen ankkuroitu, sujuvasti tarinallistettava etnografinen aineisto taipuu hyvin mukaansatempaavaan muotoon, joka ei edellytä lukijalta akateemista tietopohjaa.