Dosentti Taskinen Sara and working group

70300 €

Uusia tilastotieteen menetelmiä ekologian lajiyhteisöjen mallintamiseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimustyön tarkoituksena on tuottaa uusia mallipohjaisia lähestymistapoja moniulotteisen runsausdatan analysointiin. Työssä tarkastellaan menetelmien tilastollisia ominaisuuksia, ja kehitetään nopeita ja luotettavia laskenta-algoritmeja mallien sovittamiseksi. Menetelmiä sovelletaan kahteen ekologian yhteisöaineistoon. Tarkoituksena on selvittää ennallistamisen vaikutuksia lajiyhteisöihin suomalaisissa soissa ja metsissä. Ekologian lisäksi menetelmiä voidaan soveltaa useilla muillakin tieteenaloilla. Esimerkkinä toimivat sosiaalitieteet, psykologia, ekonometria ja bioinformatiikka.