FT, tutkija Mulari Heta

119300 €

Urbaani flowtaide Tampereella ja Tukholmassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimushankkeessa tutkitaan transurbaaneja, itseohjautuvia ja alakulttuurisia nuorten ja nuorten aikuisten flowtaideyhteisöjä Tampereella ja Tukholmassa. Flowtaide on erityinen, luova kaupunkikulttuuri, jota ei ole tästä näkökulmasta tutkittu. Se sijoittuu usein kaupunkitilan marginaaleihin, kuten puistoihin, parkkipaikoille, metsiin ja alakulttuurisiin juhliin sekä osaksi poliittisia flashmobeja ja protesteja. Flowtaiteella voidaan viitata esimerkiksi luovaan liikkeeseen ja tanssiin, välinemanipulaatioon, kontakti-improvisaatioon ja tulitaiteeseen, sekä näiden yhdistelmiin. Flowtaiteen voi ymmärtää alakulttuurisena, taiteellisena ja kehollisena tapana ottaa kaupunkitilaa haltuun ja muodostaa väliaikaisia, paikkasidonnaisia esityksiä, flashmobeja ja mielenosoituksia. Hankkeen keskeisenä näkökulmana on tarkastella flowtaidetta transurbaanina alakulttuurina ja yhteisönä, sekä kaupunkiaktivistisena toimintana. Teoreettinen tausta ponnistaa kulttuurisesta nuorisotutkimuksesta sekä kaupunkitutkimuksesta yhdistellen niiden teoriaperinteitä ja metodeja. Hanke tuo esiin niiden nuorten ja nuorten aikuisten luovaa kaupunkikulttuuria, joiden ääni harvoin kuuluu yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se tuo näkyväksi luovaa, alakulttuurista toimintaa ja poliittista osallistumista ruohonjuuritasolla. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä flowtaiteilijoiden kanssa, ja siinä etsitään uudenlaisia keinoja tuottaa ja raportoida tutkimustietoa taiteen, erityisesti liikkuvan kuvan kautta.