FT, dosentti Saarikivi Janne

93400 €

Uralilaiset kantakielet: Ajoitus, paikannus ja kulttuuri

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa yleisesitys uralilaisten kielten ulkoisesta historiasta. Ulkoisella historialla tarkoitetaan tässä yhteydessä eri kantakielten ajoitusta, paikannusta, niitä puhuneiden kulttuuriyhteisöjen kuvausta ja yhdistämistä ekologisiin vyöhykkeisiin, maantieteellisiin alueisiin ja geneettisiin aineistoihin. Uralilainen kantakieli on nykytiedon valossa noin 5000 vuotta sitten puhuttu kieli, joka hajosi hieman ennen metallikauden alkua yhdeksään tunnettuun haaraan, joiden lisäksi on saattanut olla kadonneitakin haaroja. Se on eri yhteyksissä haluttu sijoittaa sekä keskiselle Volgalle että eteläiseen Siperiaan. Ensimmäisen teorian taustalla ovat varhaiset indoeurooppalaiskontaktit, jälkimmäisen taustalla taas uralilaisten kielten rakenteellinen samankaltaisuus Siperiassa alkunsa saaneiden turkkilais-, mongoli- ja tunguusikielten kanssa. Hanke perustuu artikkeliin Divergence of Proto-Uralic and its offspring. A descendant reconstruction, joka on julkaistu teoksessa Oxford handbook of Uralic languages (toim. J. Laakso & M. Bakró-Nagy & J. Skribnik). Tarkoituksena on laajentaa artikkeli tieteelliseksi monografiaksi, joka olisi ensimmäinen kokonaisesitys nykyisten uralilaisten kielten puhuma-alueiden muodostumisesta. Vastaavia teoksia on aiemmin ilmestynyt indoeurooppalaisista kielistä, mm. J.P. Malloryn In search of the Indo-Europeans (1988) ja David Anthonyn The Horse, the Wheel and the Language (2007). Teoksen metodit ovat areaalilingvistisia, etymologisia ja substraattien tutkimukseen liittyviä. Areaalilingvistisen metodin avulla paikannetaan kunkin kielialueen (esim. itämerensuomalaisen, saamelaisen, mordvalaisen kielialueen) ydin ja periferiat etsimällä vanhojen innovaatioiden alueita. Etymologinen analyysi kohdistuu lainasanakerrostumiin, jotka voidaan paikantaa ja ajoittaa. Paikannimi- ja sanastosubstraatteja tutkimalla taas saadaan tietoa kielistä, joiden alueelle uralilaiset kielet ovat levinneet.