FT Granqvist Juha-Matti and working group

144000 €

Ura, liikkuvuus ja perhe: suomalaiset upseerit ja virkamiehet tulevaisuuttaan rakentamassa vuoden 1809 jälkeen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Projekti tutkii työperäistä liikkuvuutta vuoden 1809 jälkeisessä Suomessa perhehistoriallisesta näkökulmasta ja selvittää, miten Suomen irtautuminen Ruotsista vaikutti koulutettujen ihmisten uraan, liikkuvuuteen ja perhe-elämään. Tutkimuksen kohteena ovat Ruotsin kruunun virkamiehet ja upseerit, jotka olivat palveluksessa Suomessa vuonna 1807. Tätä kohorttia tutkitaan prosopografisin menetelmin ja sen joukosta valitaan yksittäisiä esimerkkihenkilöitä tapaustutkimusten kohteeksi.