Master of Fine Arts in Choreography Niemistö Mikko and working group

122300 €

Unen ja protestin elämänalueisiin perustuva taiteellinen työskentely sekä sen pohjalta syntyvät neljä esitystaideteosta galleria- ja näyttämötiloihin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Unen ja poliittisen protestin parissa työskentely tuntuu merkittävältä ajassa, jossa digitaalinen todellisuus irtautuu omaksi aikatasokseen, eivätkä siihen vaikuta luonnon syklit, pimeys tai valo. Tämä ikuiseen valvetilaan perustuva ajaton aika tuntuu murtavan unen ja poliittisen toiminnan totuttuja olosuhteita. Pimeys, yksityisyys ja vetäytyminen ovat välttämättömiä unelle, mutta myös poliittinen aktiivisuus tarvitsee niitä pysyäkseen elinvoimaisena. Hankkeessa uni ja protesti linkittyvät yksityisen ja julkisen muodonmuutoksiin myöhäiskapitalistisella aikakaudella. Koollekutsumani taiteilijat edustavat koreografian, näkymättömän lavastuksen, muotisuunnittelun, valon ja äänen praktiikoita. Studiotyön lisäksi pidämme säännöllistä unipäiväkirjaa ja osallistumme itsellemme tärkeisiin mielenosoituksiin. Vuoropuhelussamme keholliset, auditiiviset ja tilalliset elementit risteävät ilman hierarkiaa. Inspiroidumme alitajunnan ja poliittisen ruumiin koreografioista, pukusuunnittelu luo katseen protestoivan kehon performatiivisuuteen ja sanellut unet rakentuvat toisteisten looppien äänikudelmiksi. Esitykselliset ehdotuksemme sisältävät elementtejä rituaalisuudesta, muotinäytöksistä, mielenosoituksista ja digitaalisista todellisuuksista. Näiden pohjalta toteutamme neljä teosta näyttämö- ja galleriatiloihin, joissa unen ja protestin kokemukset asettuvat vasten ympäröivää todellisuuttamme. Teokset: 2020 Astral Projections (Forum Box) Odd Meters (Zodiak) 2021 Awake Model Citizen