TT, FM Takala-Roszczenko Maria and working group

42590 €

Ukrainan äänet: tieteellis-taiteellinen hanke musiikin merkityksistä ja kohtaamisista musiikissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tämä tieteellis-taiteellinen hanke selvittää Suomeen saapuneiden ukrainalaisten kokemuksia musiikin merkityksestä pakolaisuudessa ja uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Vuonna 2023 toteutettava hanke punoo yhteen musiikin sosiologisen tutkimuksen ja luovan taiteellisen työskentelyn. Sen yhteydessä toteutetaan kuusi ukrainalaisesta laulu- ja ruokakulttuurista ammentavaa, osallistavaa yhteisötapahtumaa. Hanke nojaa ymmärrykseen musiikista ihmisen hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja uuteen ympäristöön sopeutumisen merkityksellisenä elementtinä. Erityisesti laulamisella on tutkitusti positiivinen vaikutus yksilön hyvinvointiin ja se vahvistaa laulajien välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen teoreettinen viitekehys rakentuu musiikin ja kuulumisen (belonging) välisen yhteyden tarkastelulle ja siinä arvioidaan, kuinka laulaminen vaikuttaa yksilön itsetuntemukseen ja sosiaaliseen integraatioon. Hankkeessa kerättävä kysely- ja haastatteluaineisto analysoidaan tässä viitekehyksessä ja esitellään hankkeen aikana kirjoitettavissa tutkimus- ja populaariartikkeleissa. Hankkeessa tunnustetaan ukrainalaisen kulttuurin vahva musiikillisuus ja kollektiivisen musiikkiperinnön voima. Sen yhteydessä järjestettävät yhteisötapahtumat tuovat yhteen eri kansallisuuksia avoimeen ja osallistavaan kohtaamiseen, jonka sisältöä määrittää liikkuminen ukrainalaisen vokaalimusiikkiperinteen ja Suomessa tunnettujen musiikkiperinteiden rajapinnoilla, esimerkiksi ukrainalaisen koljada-joululauluperinteen ja suomalaisen tiernapoikaperinteen välillä. Tapahtumissa annetaan tilaa musiikillisille muistoille ja kannustetaan laulujen jakamiseen ja yhdessä laulamiseen. Tavoitteena on luoda turvallinen, voimaannuttava tila musiikin kokemiselle. Hankkeen käynnistävien laulutapahtumien pohjalta muodostetaan myös yhteisökuoro, joka laulaa kyselytulosten perusteella valittuja, ukrainalaispakolaisille merkityksellisiä lauluja hankkeen päättävässä tapahtumasarjassa.