Erikoistutkija, FT, dosentti Hultman Jenni and working group

324200 €

Uinuvat mikrobit lämpenevässä Arktiksessa: kaasuvoiden ekosysteemitason synteesi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Arktinen alue on tällä hetkellä valtavien muutosten kourissa ilmastonmuutoksen takia. Ilmasto lämpenee arktisella alueella jopa neljä kertaa muuta maapalloa nopeammin. Nämä alueet ovat olleet tuhansia vuosia ikiroudassa ja maaperän mikrobitoiminta on ollut vähäistä. Tämän johdosta arktinen alue on varastoinut jopa kaksi kertaa enemmän hiiltä mitä on tällä hetkellä ilmakehässä. Ilmaston lämpenemisen ja sademäärän lisääntymisen myötä vuosituhansia uinuneet mikrobit ovat kuitenkin aktivoituneet. Vaikka kasvihuonekaasuja mitataan usein omana tutkimusalanaan, on tärkeää muistaa, että mikrobit, erityisesti bakteerit ja arkeonit, ovat keskeisiä kasvihuonekaasujen muodostumisessa ja käytössä. Mikrobien toiminta ja aktiivisuus ovat kriittisessä roolissa kasvihuonekaasujen tasapainoa tarkasteltaessa. Mikrobeihin taas vaikuttaa alueen mikroympäristö eli se millainen on maaperän kosteuspitoisuus ja lämpötila, ja esimerkiksi millainen lumipeite on alueella. Tässä hankkeessa pyrimme systeemitason laaja-alaiseen analysointiin, sillä pelkkien kasvihuonekaasujen tutkiminen yksinkertaistaa tämän erittäin monimutkaisen prosessin ja ei tarjoa kokonaiskuvaa tutkittavasta kokonaisuudesta. Tuomalla yhteen mikrobien ja mikroilmaston tarkastelun yhdessä kasvihuonekaasujen kanssa saamme tarkemman kuvan ekosysteemien toiminnasta kuin koskaan aikaisemmin. Kahden laajan sub- arktisen alueen tutkiminen tuo sovellettavuutta tuloksille, jotka auttavat meitä sopeutumaan tulevaan muutokseen parempien ennusteiden avulla. Lisäksi hankkeen tulokset auttavat esimerkiksi ennallistamistoimien suunnittelussa.