Laulaja ja laulunopettaja Boucht Alina and working group (ida&jenny and workgroup)

33000 €

Tytöt, muunsukupuoliset ja ei-binääriset rokkaa yli kielirajojen!

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Järjestämme musiikkileiritoimintaa tytöille, muunsukupuolisille ja ei-binäärisille osallistujille. Teemme yhteistyötä ruotsinkielisen Rock Donna järjestön ja suomenkielisen Girls Rock järjestön kanssa. Leiritoiminta tulee olemaan toimintaa yli kielirajojen. Opetusta järjestetään suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi tarvittaessa. Leirin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsetuntoa turvallisessa ympäristössä kannustavien ja ammattitaitoisten ohjaajien avulla. Musiikkileirejä järjestetään kuutena viikonloppuna - jokaisella leirillä on oma teema. Teemoina: 1. Sisarusrakkaus & tukeminen musiikissa sekä ihmissuhteissa, 2. Itseilmaisu musiikissa ja identiteettinä. 3. Improvisaatio; oma ilmaisu, uskaltaminen, heittäytyminen. 4. Syrjintä musiikinalalla; normit, kieli, naiset&miehet, sukupuolisuus, seksuaalinen suuntaus, rasismi. 5. Musiikkihistoria; keskitytään nais- ja ei-binäärisiin sekä muunsukupuolisiin muusikoihin ja musiikintekijöihin. 6. Kieli; musiikin kieli, puhekieli identiteettinä, kielirajojen rikkominen. Tavoitteena on järjestää ryhmän ulkopuolisia luennoitsijoita kertomaan urastaan musiikinalalla; artisteja, muusikkoja, tuottajia, levy-yhtiöiden työntekijöitä. Identiteetin ja itsetunnon vahvistamiseksi keskustelemme seksuaali-identiteetistä, musiikkialan problematiikasta, normatiivisuudesta ja normien kyseenalaistamisesta. Tavoitteenamme on tukea yksilön identiteettiä ja lisätä osallistujien uskoa itseensä muusikkoina ja artisteina.