Grants and residencies

Research and art

tanssitaiteen maisteri, filosofian maisteri Lehtinen Laura and working group (Elsa Heikkilä, Laura Lehtinen ja työryhmä)

120900 €

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanke käsittelee tanssitaiteen keinoin luokkaisuuden kokemuksia ja samalla tuottaa ruumiillista tietoa aiheesta sosiologian ja filosofian käsitteellisen tiedon rinnalle. Työskentelemme apurahakaudella teoksen Mun keho - duunari parissa, joka kantaesitetään Oulussa Valve-näyttämöllä syksyllä 2021. Esityksen sisältö perustuu hankkeen tutkimustyöhön, joka on ollut käynnissä vuodesta 2018. Esitys nostaa esille omakohtaiset kokemuksemme luokkataustasta ja luokkaretkeilystä nyt-hetkessä, omassa historiassamme sekä kuvitteellisessa tulevaisuudessa. Keskitymme näiden ilmenemiseen ruumiillisuudessamme: kehomuistoissa, tunteissa, tavoissa ja habituksessa. Peilaamme henkilökohtaisia kokemuksiamme tutkimuskirjallisuuteen, jotta työskentelymme voisi heijastella laajemminkin yhteiskunnassamme oleviin luokkaeroihin. Esitysprosessissa lähestymme aihetta viiden työskentelymme aikana nousseen teeman; häpeän, luokkaylpeyden, liiallisuuden, kestävyyden ja kuulumattomuuden kautta. Työskentelyymme kuuluu henkilökohtaisiin kokemuksiin keskittyvän tutkimuksen lisäksi lähiökävelyitä, fyysistä talkootyötä, netissä jaettavan taiteellisen materiaalin työstämistä ja dokumentointia. Työryhmässä on yht. 15 taiteilijaa ja tutkijaa. Kaikessa henkilökohtaisuudessaan työmme yrittää tehdä näkyväksi välisyyttä, joka luokkakeskustelussa on läsnä. Kuulumisen ja kuulumattomuuden tunteet ovat meissä, niin taiteen tekemisen todellisuudessa kuin suhteessa omaan historiaamme, samaan aikaan ja limittäin. Ruumiissamme risteävät taiteilijuus, maalaisuus, työläisyys, akateemisuus, kaupunkilaisuus, hillittyys, tunteellisuus, sivistys ja ronskius. Lähestymme välisyyttä kysymällä luokkaisuuden tuntua ja etsimällä tästä kysymisestä aukeavaa ruumiillisuutta. Kantaesityksen jälkeen kirjoitamme luokkataustan ja ruumiillisuuden suhdetta käsittelevän nettijulkaisun, joka on suunnattu eri alojen taiteilijoille, tutkijoille sekä kasvatusalojen ammattilaisille.