Kuvataiteilija Luukkonen Kaisa

30000 €

Työskentely tulevaisuuksia muokkaavien tunteiden parissa neljän eri projektin muodossa käyttäen performatiivisia ja materiaalilähtöisiä työskentelytapoja

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Neljä projektia, joiden parissa työskentelen vuonna 2023 ovat performanssi nimeltä May I, lasimosaiikki-teoskokonaisuus Instruments of Uprising, teoskokonaisuus Lust yhteistyössä Peter Rosvikin kanssa ja vuorovaikutteinen teoskokonaisuus, joka kulkee työnimellä Promise Land. Tämä on jatkoa työskentelylleni tulevaisuuksia muokkaavien tunteiden parissa, jossa olen purkanut oletuksia tunteista passiivisina, sisäisinä ja vaistoihin rinnastettavina ilmiöinä. Työskentelyssäni pyrin taiteen keinoin valottamaan tapoja nähdä tunteet kehossa tapahtuvina kulttuurisina ilmiöinä. Kun huomioi tunteiden toiminnallisuuden tulee esiin niiden vahva poliittinen voima. Tunteet vaikuttaa ja liikuttaa. Ei kaikki tunteet kaikkialla ja samalla lailla, vaan eri tunteilla on eri ominaisuuksia ja tapoja toimia. Näitä tarkastelemalla pohdin sitä, kuinka tunteet ovat mukana rakentamassa tulevaisuuksia. Tämä onkin toinen jalka, jolla työskentelyni seisoo. Haluan avata tulevaisuuden kaikille. En ole niin kiinnostunut kuvittamaan mahdollisia dystopiota tai utopiota, vaikka niiden kummitukset varmasti työskentelyssäni myös vierailevat. Minua kiinnostaa aktivoida tulevaisuuksia yleisöissä tutkimalla tunteita ja käsittelemällä tulevaisuuksien kokemuksia. Tunteiden eri ominaisuuksien kautta toivon löytäväni reittejä tulevaisuuteen, joka kestää monimutkaisuutta ja moniäänisyyttä