tanssitaiteen maisteri, koreografi Lindfors Sonya and working group (camouflage-työryhmä)

12250 €

Työskentely camouflage-teoksen toteuttamiseksi. Teoksen keskiössä ovat kysymykset näyttämön mahdollisuuksista paljastaa ja peittää, desentralisoida ja luoda uusia kumouksellisia narratiiveja.

Camouflage (Eng): The use of any combination of materials, coloration or illumination for concealment, disguise, mimesis, simulation or falsification camouflage on useasta päällekkäisestä kerroksesta rakentuva maasto, jossa asiat vuoroin paljastuvat ja peittyvät. Kirjavan pinnan alta hahmottuu spekulatiivinen (auto)fiktio, joka johdattelee illuusion, ihmeiden ja myyttien maailmaan. Maagi nimeltään Taiteilija matkaa kaiken alkuun, jonka jälkeen näyttämö järjestyy uudella tavalla. Lopussa Taiteilija paljastaa temppunsa, mutta kaikki ei kuitenkaan ole sitä, miltä se näyttää. Olen työskennellyt näyttämön parissa kohta kaksikymmentä vuotta, mutta minulla on silti olo, että en vielä täysin ymmärrä miten näyttämö toimii. Kaikki työskentely pyrkii ravistelemaan olemassa olevia valtarakennelmia tavalla tai toisella. Seuraavana askeleena tätä pitkäaikaista prosessia haluankin tarkentaa tutkimaan näyttämöä kompleksisena instrumenttina ja aparaattina. Sitä, miten näyttämö paljastaa ja peittää, rakentaa illuusiota ja purkaa sen. Miten leikki, vaara, manipulaatio, petos ja illuusio, mutta samalla unelmointi, utopia, paljastaminen ja moninaiset mahdolliset maailmat ovat suhteessa feministiseen työskentelyyn. Näyttämö ei ainoastaan peilaa vaan se myös luo todellisuutta. Näyttämöllä koetut asiat muuttuvat osaksi jaettua kokemushistoriaamme. Tässä neljännessä mustuutta käsittelevässä teoksessa lähestyn toiseuden, mustuuden ja välitilan teemoja konseptien INSVISIBILITY / HYPERVISIBILITY / TRANSPARANCY / OPACITY kautta. Teoksen keskiössä ovat kysymykset näyttämön mahdollisuuksista paljastaa ja peittää, tehdä näkyväksi näkymättömiä asioita ja siirtää fokusta, desentralisoida ja luoda uusia kumouksellisia narratiiveja. Samalla tutkimme spekulatiivista fiktiota radikaalina feministisenä koreografisena praktiikkana. Toiseus tai epänormatiivisuus on yhteiskunnassamme usein erottava ja ulkopuoliseksi tekevä tekijä (hypervisibility) mutta samalla se tekee näkymättömäksi.