FT, KTM Reini Kaarina

26200 €

Työllistyä vai syrjäytyä? Mielenterveysongelmiin liittyvät haasteet työmarkkinoilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä ja koskettavat monia. Useille itse sairauden kanssa pärjäämisessä riittää tehtävää, mutta osa pystyisi myös antamaan sairaudesta huolimatta panoksensa yhteiskunnalle sekä vahvistamaan samalla toimeentuloaan. Työelämään pääseminen tai sinne palaaminen ei kuitenkaan ole helppoa mielenterveyden ongelmista toipuneelle tai niiden kanssa pärjäävälle. Tässä hankkeessa tuotetaan populäärinen tietokirja, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja raportteihin siitä mitä tiedämme mielenterveyden ongelmien esiintyvyydestä ja kuinka mielenterveysongelmista kärsivät selviävät työmarkkinoilla. Pääpaino on mielenterveyden ongelmissa ja työmarkkinoissa; mitkä ovat suurimmat ongelmat ja haasteet mutta myös mitkä tekijät näyttävät vaikuttavan positiivisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen ja työssä pysymiseen. Lisäksi käsitellään mitä tulevaisuuden työelämän muutokset merkitsevät mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta. Suomalaista tutkimusta hyödynnetään aina kun mahdollista ja kansainvälisiin tutkimuksiin viitataan tarpeen mukaan. Tekstiä elävöitetään haastatteluilla ja esimerkkitapauksilla.