FT, dosentti, yliopistonlehtori Haapanen Lauri and working group

186800 €

Tyhjenevätkö lehdet? Median keskittymisen demokratiavaikutukset

Kaksivuotinen

”Tyhjenevätkö lehdet?” on tutkimus- ja tietokirjahanke, joka käsittelee suomalaisen sanomalehdistön keskittymisen ja ketjuuntumisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hankkeeseen kuuluu Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella toteutettava tutkimuksellinen osuus, jossa selvitetään keskittymisen vaikutuksia demokratian kannalta oleellisiin mediasisältöihin, sekä tutkimustuloksia popularisoiva kirja. Suomalaisen median omistus on 2000-luvun aikana keskittynyt voimakkaasti. Erityisen silmiinpistävää on ollut alueellisen lehdistön keskittyminen: vuonna 2020 kymmenessä Suomen maakunnassa yhdellä lehtitalolla oli 90 prosentin markkinaosuus. Yhtäältä ketjuuntuminen on pelastanut paikallislehtiä ja mahdollistanut laadukkaamman sisällön kuin mitä pienet lehdet pystyisivät yksin tuottamaan. Toisaalta lehtien keskittymisessä harvoihin konserneihin on nähty riskejä. Ulkomailla on tehty jonkin verran tutkimusta niin sanotuista uutiserämaista eli alueista, joilta on kadonnut viimeinkin oma uutisväline. Yhtä kriittinen voi kuitenkin olla tilanne, jossa lehtiä ei lopeteta mutta niiden sisältö yhtenäistyy ja yksipuolistuu siten, etteivät ne enää palvele paikallisen demokratian tarpeita. Keskittymisen vaikutukset journalismin sisältöön ja demokratian edellytysten toteutumiseen ovat Suomessa ja kansainvälisestikin lähes kokonaan tutkimatta. Niinpä keskustelu median keskittymisestä on jäänyt tarkoitushakuisten ja poleemisten väitteiden tasolle. Tutkimus tuo uutta ja tärkeää tietoa keskittymisen demokratiavaikutuksista ja tukee siten faktapohjaista mediapoliittista keskustelua. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi hankkeeseen kuuluu suurelle yleisölle suunnattu tietokirja, joka käsittelee aihetta Keskisuomalainen-konsernin kansainvälisestikin ainutlaatuisen laajentumistarinan kautta.