FM, viestintäpäällikkö Kirsilä Jari

4500 €

“Tutkimuslaitosuudistus 2013 osana kansallisen tietojärjestelmän kehitystä” -väitöstutkimuksen haastatteluaineiston litterointi äänitiedostoista kirjallisiksi dokumenteiksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimuksen kohde on vuoden 2013 Tutkimuslaitosuudistukseen (TULA) johtanut kehitys, kuinka uudistus istui Suomessa harjoitetun aktiivisen tiede- ja innovaatiopolitiikan perinteeseen, ja mistä uudistuksen ominaispiirteet johtuivat. Miten valtion tutkimuslaitosten rooli oli kehittynyt, millaisia odotuksia niihin oli kohdistunut, ja miten TULA-uudistus vastasi noihin odotuksiin.