Grants and residencies

Research and art

Dos. FT Capkova Viola and working group (TuPä)

272300 €

Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeen lähtökohta on, että kaunokirjallisuutta tulisi hyödyntää suomen kielen opetuksessa huomattavasti laajemmin ja monipuolisemmin kuin aiemmin on tehty. Tavoitteemme on kehittää tutkimukseen perustuvia opetuksellisia strategioita ja opetusmateriaalia erityisesti korkeakoulutettujen maahan muuttaneiden opetukseen. Näin osallistamme aikuisia maahan muuttaneita suomalaiseen yhteiskuntaan opettamalla kirjallisuuden avulla kieltä ja kulttuuria. Kaunokirjallisuus on keskeinen kulttuurin merkityksellistäjä, joka edistää ainutlaatuisella tavalla kielen oppimista. Osallistamme oppijat keskusteluun, jonka avulla “tuntemattomasta” kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista tulee tuttua ja yhteisesti jaettua. Luomme hankkeessa uuden tavan lähestyä kielen ja kulttuurin oppimista ja se poikkeaa muista kaunokirjallisuutta hyödyntävistä lähestymistavoista tuodessaan kirjallisuudentutkimuksellisen kontribuution kielen ja kulttuurin opetukseen. Nivomme yhteen filologisen, pedagogisen, kielitieteellisen ja kirjallisuudentutkimuksellisen asiantuntemuksemme. Hankkeessa työskentelee kirjallisuudentutkijoita ja kielitieteilijöitä sekä kirjailija, joka tuo uusia näkökulmia niin metodologisiin kysymyksiin kuin käytännön tekemiseen.