Q-teatteri ry / Baltic Circle -festivaali

331400 €

Tulevan näyttämö 2021–2024

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tulevan näyttämö on residenssi-, unelmointi- ja tuotanto-ohjelma, joka tekee tilaa marginalisoiduille taiteilijoille. Se on kansainvälisen Baltic Circle -teatterifestivaalin nelivuotinen hanke, joka avaa uuden vuosikymmenen konkreettisella ehdotuksella muuttaa taidekenttää kulttuurisesti moninaisemmaksi ja tuotantomallia kestävämmäksi. Tulevan näyttämö on suunnattu taiteilijoille, jotka esimerkiksi rodullistamisen, sukupuolivähemmistöön kuulumisen tai vamman vuoksi kokevat tarvitsevansa praktiikalleen avoimempaa tilaa. Hankkeeseen valitaan avoimen haun kautta vuosittain viisi teatteri- tai esitystaiteen tekijää työskentelemään kahden vuoden ajalle. Baltic Circle tarjoaa taiteilijoille työskentelyresidenssin, tuotantopaikkoja festivaalin ohjelmistossa sekä tuotanto-, viestintä- ja sisällöllistä tukea. Festivaali sitoutuu pitkäaikaiseen liittolaisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen muuttaa taidekentän rakenteita vähemmän syrjiviksi ja sosiaalisesti tasa-arvoisemmiksi.