Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry

135000 €

Tulevaisuuden kestävä taideorganisaatio – Ehdotuksemme kestävän taideorganisaatiomallin löytämiseksi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hiljaisuus ry etsii kestävää taideorganisaatiomallia kaksivuotisessa projektissaan. Kutsumme ulkopuolisia asiantuntijoita työskentelemään kanssamme muotoillaksemme vastauksen kysymykseen, millainen tulevaisuuden taideorganisaation tulisi olla, jotta se pystyisi toimimaan taiteen tekemisen mahdollistajana ja alustana tulevaisuudessa sekä toimimaan kestävällä tavalla sekä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja luonnon kantokykyyn että taiteen omaan ekosysteemiin. Visiomme mukaan tulevaisuuden kestävä taideorganisaatio on rakennettu taiteellisesti, yhteisöllisesti, ekologisesti ja kommunikatiivisesti viisaalle ja perustellulle pohjalle. Vuosien 2021–2022 aikana hankimme näiltä osa-alueilta organisaation ulkopuolista asiantuntemusta, jota haluamme jakaa myös muille taidealan toimijoille verkkojulkaisujen muodossa. Projektin aikana tulemme etsimään resurssiviisasta tapaa toimia taideorganisaationa, kehittämään sellaista organisaatiomallia, jossa taiteilijalla ja taiteellisella ajattelulla on tilaa sekä tarjoamaan ehdotuksen kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuneen taideorganisaation toimintamallista. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa sellaista työkulttuuria, joka ei ylikuluta käytettävissä olevia resursseja (rahaa, aikaa, luonnonvaroja, henkilöresursseja, luovaa kapasiteettia), vaan hyödyntää niitä viisaasti ja pitkäjänteisesti. Keskeisessä roolissa projektin toteuttamisessa on taiteilijan asiantuntijuus, jolle tehdään tilaa sekä organisaatiorakenteessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa.