Vapaa toimittaja Pääkkönen Jukka and working group (Hautarauhatyöryhmä Jokelin, Pääkkönen, Schatz)

125700 €

Tuhatvuotinen hautarauha – Ydinjätteen loppusijoitus teknologiauskon ilmentymänä ja yhteiskunnallisena ongelmana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

”Siihen mennessähän ihminen on jo oppinut säätelemään jääkausia – eikö niin?” Näin kysäisi suomalaisen ydinvoimateollisuuden tunnetuin spokesman nuorelta taloustoimittajalta 40 vuotta sitten. Tämä oli kertonut suhtautuvansa epäillen siihen, että vaaralliselle ydinjätteelle olisi kehitetty jääkausien yli kestävä sijoituspaikka. Miehen kysymys ei ollut vitsi. Hän uskoi asiaansa ja siihen mitä sanoi. Hän oli alan johtavana asiantuntijana ollut itse edistämässä ratkaisuja, jotka tavalla tai toisella vaikuttaisivat luonnossa ja yhteiskunnassa vuosituhansia eteenpäin. Taksin takapenkillä käyty keskustelu pelkistää kysymyksen, jonka hankkeemme haluaa nyt nostaa esiin. Millaiseen tietoon ja/tai teknologiauskoon perustuvat Suomessa ja maailmalla tehdyt suunnitelmat ja päätökset ydinvoimaloissa syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittelystä ja hautaamisesta? Miten riidattomia ovat vuosituhansien yli ulottuvat ennusteet säteilevän materiaalin, maapallon ja ihmisen käyttäytymisestä? Suomi on vuonna 2025 ensimmäisenä maana maailmassa aloittamassa korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksen. Pienydinvoimaloita ehdotetaan jo suomalaisten kaupunkien lämmönlähteiksi, ja käynnissä on lobbaushanke, jonka mukaan Suomen kannattaisi ryhtyä maksua vastaan varastoimaan muiden maiden radioaktiivisia jätteitä. Hankkeemme kokoaa nykyjulkisuuden rinnalle perustiedot ydinjätteen loppusijoitusta koskevista päätöksistä ja suunnitelmista ja niiden historiasta viidessä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa Britanniassa. Käymme läpi aihetta koskevaa mediajulkisuutta sekä poliittisten päättäjien ja tiedeyhteisöjen debattia. Haastattelemme asiantuntijoita ja tallennamme sekä puoltavat että kriittiset äänet. Tuotamme aineiston pohjalta esseemuotoisen tietokirjan sekä kymmenosaisen audiosarjan. Ne heittävät sytykkeitä keskusteluun ja virikkeitä jatkotutkimuksiin ihmiskunnan kauaskantoisimpiin kuuluvasta ratkaisusta.