Teatteritaiteen maisteri Rossi Essi and working group (Traumavapaa näyttämö)

9000 €

Traumavapaan näyttämöhankkeen työskentelyyn

Traumavapaa näyttämö on viisivuotinen hanke 2024-2028, jonka työryhmä koostuu taiteilijoista, terapeuteista, esiintyjistä ja tutkijaryhmästä. Työryhmään kuuluvat tällä hetkellä ohjaaja-dramaturgi Essi Rossi, tuottaja Eeva Bergroth, taiteen tutkija Susanna Hast, dramaturgi Iida Koro, terapeutti Pale Lius, sekä esiintyjä-asiantuntijat Kauri Sorvari ja Heidi Lehtoranta. Muu työryhmä varmistuu vuoden 2023 aikana ja täydentyy tarpeen mukaan hankkeen edistyessä. Hankkeesta on viiden vuoden aikana erillisiä ulostuloja mm. kahden esityksen, julkaisujen, työpajojen ja tapaamisten muodossa. Saaren kartanossa työryhmä kokoontuu näyttämön ja sen rakenteiden äärelle ja aloittaa traumasensitiivisen lattiatyöskentelyn näiden rakenteiden muuttamiseksi. Traumavapaa näyttämö- hankkeen ytimessä on halu löytää näyttämö ilman traumaa ja kuvitella mitä se voisi edes olla. Hankkeessa avataan monitasoisesti ja eri medioiden kautta sitä miksi juuri näyttämö sekä on se paikka jossa traumat näkyvät ja toistuvat ja jossa niitä tuotetaan, sekä minkä takia ja miten näyttämö voisi olla se paikka jossa ruumiillisia, koettuja, yhteisiä, jaettuja ja tuotettuja traumoja pitäisi käsitellä ja purkaa. Hankkeessa etsitään traumoista vapaata näyttämöä henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella, ruumiillisella, materialistisella ja teoreettisella tasolla. Monimuotoisen työryhmän jäsenillä on kaikilla eriasteisia sidoksia traumaan joka on syntynyt tai elää näyttämökontekstissa, ja halu löytää ja luoda näyttämö trauman jälkeen, sen rinnalle tai suhteessa siihen.