Grants and residencies

Research and art

FT Kähkönen Lottamari and working group

420000 €

Trans*Creative: Hyvinvointi, väkivalta ja ympäristö sukupuolivähemmistöjen kulttuurisessa tuotannossa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Poikkitieteellinen ja monialainen hanke tutkii, miten transihmisten kulttuurinen tuotanto haastaa yhteiskunnan normatiivisia oletuksia sukupuolen kahtiajaosta. Tieteenalat ylittävän, tutkimuksellista ja taiteellista yhteistyötä yhdistävän hankkeen tavoitteena on kartoittaa erityisesti, miten kulttuurinen tuotanto ja visuaalinen ja esittävä taide käsittelevät sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta ajankohtaisia kysymyksiä hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristökriiseistä. Hanke kehittää lähestymistapaa etsimällä uusia tapoja tarkastella kulttuurista tuotantoa ja venyttää taiteen potentiaalia tilana radikaaleille vastakertomuksille ja visioille tulevaisuuden yhteisöistä ja paremmasta elämästä. Hanke vastaa kysymyksiin: 1) Miten nykyhetkessä tapahtuva transihmisten kulttuurinen tuotanto neuvottelee ajankohtaisia hyvinvointiin, väkivaltaan ja ympäristöön liittyviä haasteita ja kuvittelee niihin ratkaisuja? 2) Miten taide rakentaa konkreettisesti tilaa yhteisöllisyydelle ja visioille paremmasta elämästä 3) Millaisia näkökulmia ja tiloja transihmisten kulttuurinen tuotanto tarjoaa kollektiiviseen sukupuolen prosessoimiseen ja uudelleen kuvittelemiseen? Hankkeen lähestymistapa perustuu yhteiseen tiedontuottamiseen, jossa olennaista on haastatella taitelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia, osallistua ja havainnoida kulttuurista tuotantoa sekä luoda työpajoja ja tapahtumia, joissa luova toiminta ja ajatukset kehittyvät tutkijoiden, taiteilijoiden ja yleisön välisissä kohtaamisissa.