FT, dosentti Rannila Päivi and working group

377200 €

Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia: kielen rajat ja urbaani marginaalisuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kansainvälinen ja poikkitieteellinen työryhmämme tarkastelee arkipäivän demokratiaa sekä siihen liittyviä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Ajatus arkipäivän demokratiasta tarjoaa vaihtoehtoista näkökulmaa aktiivisen kansalaisuuden ajatukselle sekä ylhäältä-alaspäin tapahtuvalle osallistumiselle. Arkipäivän demokratian tapahtumapaikkoja ovat kodit, puistonpenkit, metsäpubit ja hoitokotien ruokapöydät, joissa esiintulevat näkemykset jäävät usein näkymättömiksi tai vaiennetuiksi. Ikääntyneitä henkilöitä sekä kaupungin marginalisoituneita asukkaita tutkimalla kysymme: (1) Millaiset yhteiskunnalliset (esim. eriarvoistuminen, hybridiyhteiskunta), keholliset (esim. ikääntyminen, sairaus) ja kulttuuriset (esim. kielen ja kommunikaation vaikeudet) prosessit edistävät ikääntyneiden ja heikompiosaisten marginalisoitumista arkipäivän demokraattisesta osallistumisesta? (2) Miten kielelliset rajoitteet (johtuen esim. aistien heikentymisestä, sairaudesta, digitalisoitumisesta tai virkakielen mutkikkuudesta) luovat esteitä yhteiskunnalliselle osallisuudelle, ja millaisilla toimenpiteillä näitä esteitä olisi mahdollista madaltaa? (3) Millaista potentiaalia poliittiselle toiminnalle on tunnistettavissa ikääntyneiden ja kaupunkimarginaalien arkielämässä, ja miten tämän potentiaalin hyödyntämistä olisi mahdollista tukea? Sekä (4) miten tutkimuksen tulokset jäsentävät uudelleen arkipäivän demokratian sekä tilallisen, sosiaalisen ja digitaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteitä? Tutkimusaineisto kerätään Turusta ja Helsingistä, ja sitä analysoidaan moninaisin keinoin: postikysely, dokumenttiaineisto, syvähaastattelut, muistitieto, vapaaehtoisetnografia, kaupunkietnografia ja tekstianalyysi takaavat arkipäivän politiikan, demokratian ja oikeudenmukaisuuden monitahoisen tulkinnan.