FT Norring Marianna and working group

20000 €

Tietokirjahanke eläinkokeista Suomessa

Yksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tietokirja antaa kuvan eläinkoetoiminnasta, käytänteistä ja eläinten oloista Suomessa ja Euroopassa helposti ja yksissä kansissa. Keskiössä on kuvata eläinten elämää ja hyvinvointia laboratorio-oloissa ja arvioida sitä miten eläimet itse tilanteet kokevat. Teos antaa kuvan eläinkokeista suhteessa tietoon eläinten hyvinvoinnista ja tekee näkyväksi koe-eläinten käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Työryhmä käyttää apurahan kirjoittajakorvauksiin. Kirjan tavoitteena on avata yhteiskunnallista keskustelua ja edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä.