Kauppatieteiden tohtori Silvola Hanna and working group

11200 €

Tietokirja “Vastuullinen sijoittaminen”

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vastuullinen sijoittaminen on noussut kansainvälisesti merkittäväksi ilmiöksi, sillä jo yli puolet maailman sijoitusvarallisuudesta sijoitetaan jonkinlaisten vastuullisuuskriteerien mukaan. Kirjamme vastuullisesta sijoittamisesta kertoo kuinka sijoittaja voi analysoida taloudellisen tuoton lisäksi sijoituskohteen ESG-tekijöitä, eli ympäristöä (Environment), sosiaalisia vaikutuksia (Social) ja hallintotapaa (Governance), ja niiden vaikutusta sijoituskohteen tuottoon. Yhdistämällä tieteen löydöksiä ja liike-elämän esimerkkejä kuvaamme menetelmiä, jolla vastuullinen sijoittaminen voi tuottaa ylituottoa ja olla jopa ns. perinteistä sijoitustoimintaa tuottavampaa. Kirjan kustantaa Alma Talent ja se julkaistaan keväällä 2019.