Grants and residencies

Research and art

Yhteiskuntatieteen maisteri Partanen Anu

43200 €

Tietokirja maahanmuuton vaikutuksesta hyvinvointivaltiomallin kannatukseen, käytäntöihin ja tulevaisuuteen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hyvinvointivaltiomallin ytimessä on universaalius: Julkiset palvelut ja etuudet kuuluvat kaikille ja kaikki käyttävät niitä tulotasosta riippumatta. Tämä erottaa hyvinvointivaltion yhteiskunnista, joissa verovaroilla tuetaan vain apua erityisesti tarvitsevia ja joissa avun tarve tulee perustella. Mutta miten hyvinvointivaltion universaaliuden ajatus pätee ja miten vahvasti sitä kannatetaan entistä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa? Kysymys on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle elintärkeä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa tieteellisissä tutkimuksissa ja sosiaalipolitiikan keskusteluissa Yhdysvaltain hyvinvointivaltiota karsastavaa mielenmaisemaa ja politiikkaa on selitetty väestön moninaisuudella: Koska ihminen on luonnostaan heimoutuva eläin, ihmiset kannattavat resurssien jakamista ja universaaleja etuuksia ainoastaan etnisesti, uskonnollisesti ja kulttuurisesti yhtenäisissä yhteisöissä. Jos väestö on monimuotoinen, julkisten palveluiden kannatus romahtaa ja yhteiskunnan valtaa jokainen huolehtikoon omistaan -mentaliteetti. Ovatko amerikkalaiset oikeassa ja jos niin, rapautuuko pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kannatus Pohjoismaissa, kun väestö moninaistuu? Entä miten uusien tulijoiden näkemys hyvinvointivaltiomallista kehittyy heidän asettuessaan Pohjoismaahan? Miten universaaliuden malli toimii käytännössä yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa? Journalistinen tietokirja kokoaa yhteen suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta hyvinvointivaltion, maahanmuuton ja väestön moninaisuuden suhteesta, täydentää akateemisten tutkimusten tuloksia kirjoittajan omalla journalistista tutkimustyöllä ja esittää kaiken tämän kiinnostavassa, yleistajuisessa ja suurelle sekä suomalaiselle että kansainväliselle yleisölle suunnatussa muodossa.