Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääekonomisti Ahokas Jussi

14000 €

Tietokirja John Maynard Keynesistä.

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Olen kirjoittamassa suomenkielistä tietokirjaa John Maynard Keynesistä. Vaikka Keynesiä pidetään kautta aikojen yhtenä tärkeimmistä taloustietelijöistä, toistaiseksi hänestä on kirjoitettu hyvin vähän Suomessa ja suomeksi. Tietokirjani onkin tarkoitus vastata juuri tähän puutteeseen. Pyrin kirjassani esittelemään tiivistetysti Keynesin elämäntarinan sekä hänen talousajattelunsa kehityksen ja perusteet. Sen lisäksi pyrin avaamaan sitä, miten Keynes ja hänen talousteoriansa ovat vaikuttaneet taloustieteen kehitykseen, talouspolitiikkaan ja yleisempään yhteiskuntapolitiikkaan maailmalla ja erityisesti Suomessa hänen kuolemansa (1946) jälkeisten vuosikymmenten aikana. Käytän tietokirjani aineistona erilaisia kirjallisia lähdemateriaaleja, kuten Keynesin elämänkertoja sekä taloustieteellisiä artikkeleita ja kommentaariteoksia. Lisäksi pyrin haastattelemaan kirjaa varten taloustieteilijöitä, historioitsijoita, virkamiehiä ja poliitikkoja sekä Suomessa että ulkomailla (ennen kaikkea Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa). Haastatteluaineiston avulla elävöitän kirjan esitystapaa ja toisaalta monipuolistan kuvaa siitä, miten Keynesin ajattelu on vaikuttanut niin taloustieteeseen kuin talouspolitiikkaankin eri puolilla maailmaa. Kirja on tarkoitus julkaista vuonna 2021, jolloin Keynesin kuolemasta tulee kuluneeksi 75 vuotta ja hänen pääteoksensa General Theory of Employment, Interest and Moneyn (Yleinen teoria) julkaisusta 85 vuotta.