VTT Tammisto Tuomas

128300 €

Tiet, luonnonvarat ja tilallinen valta Papua-Uusi-Guineassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeessa tutkin valtionmuodostuksen, luonnonvarojen hyödyntämisen ja erilaisten valtajärjestelmien tilallistumista tarkastelemalla teitä ja tiehankkeita Papua-Uusi-Guineassa. Keskityn erityisesti asiantuntijoiden, kuten konsulttien ja insinöörien, sekä muiden yritysmaailman toimijoiden rooliin kahdentyyppisissä infrastruktuuriprojekteissa Papua-Uusi-Guineassa: 1) valtiolliset tiehankkeet, joissa on toiminut suomalaisia konsultteja ja 2) yksityiset, luonnonvarojen hyödyntämiseen, tiehankkeet. Tarkastelemalla ja vertailemalla näitä hankkeita pyrin selvittämään miten erityyppiset tiehankkeet vaikuttavat valtionmuodostukseen, miten yritysmaailman toimijat ottavat osaa valtionmuodostukseen tiehankkeiden kautta ja miten paikalliset ottavat osaa tiehankkeisiin, käyttävät teitä ja ottavat niiden kautta osaa valtionmuodostukseen. Hankkeen tarkoituksena on ymmärtää aiempaa paremmin infrastruktuurin yhteiskunnallista roolia ja infrastruktuurihankkeiden ja luonnonvaratalouden yhteyttä.