Filosofian tohtori Hirvelä Jaakko

140000 €

The Structure and Nature of Risk (Riskin rakenne ja luonne)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vallitsevan käsityksen mukaan tapahtuman riskiarvo riippuu vain ja ainoastaan sen todennäköisyydestä. Mitä todennäköisempi jokin tapahtuma on, sitä suurempi on riski että se toteutuu. Tämä todennäköisyys-riski teoria on matemaattisesti äärimmäisen voimakas ja selitysvoimainen, sillä sitä voidaan soveltaa lähes millä alalla vain. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin osoittanut että tämä teoria on puutteellinen. Useissa tapauksissa ihmisten riskiarviot poikkeavat todennäköisyys-riski teorian ennustuksista. Todennäköisyys-riski teoria on myös ristiriidassa monien vallalla olevien tiedollisten ja normatiivisten käytänteidemme kanssa. Esimerkiksi oikeudessa korkea tilastollinen todennäköisyys sille, että syytetty on syyllinen, ei riitä tuomioon. Tämä on omituista jos todennäköisyys-riski teoria on tosi, sillä oikeuden tulisi tuomita syytetty, jos riski hänen syyttömyydestään on riittävän pieni. Eräät filosofit ovat yrittäneet muotoilla uusia teorioita riskistä, jotka eivät kärsisi yllä mainituista ongelmista. Nämä teoriat kärsivät kuitenkin rakenteellisista ongelmista, sillä niistä seuraa etteivät pienet riskit voi kasvaa suuremmiksi. Näiden teorioiden mukaan on yhtä riskialtista heittää kruuna, kuin heittää kruuna tai klaava tavallisella kolikolla. Tässä tutkimushankkeessa muotoillaan uusi teoria riskistä, joka on yhteensopiva ihmisten riskiarvioiden kanssa, ja matemaattiselta rakenteeltaan sellainen, että sitä voidaan hyödyntää yhtä laajasti ja onnistuneesti kuin todennäköisyys-riski teoriaa. Keskeinen hypoteesini on, että tapahtuman riskiarvo riippuu kahdesta muuttujasta: (i) siitä kuinka helposti kyseinen tapahtuma olisi voinut tapahtua, ja (ii) siitä, kuinka laajassa joukossa mahdollisia asiaintiloja tapahtuma tapahtuu. Tulen tutkimaan myös sitä, miten riski liittyy muihin filosofisesti kiinnostaviin käsitteisiin, kuten vastuullisuuteen ja tietoon, sekä soveltamaan kehittämääni teoriaa poikkitieteellisiin aiheisiin, kuten oikeusfilosofiaan ja ympäristöetiikkaan.