Filosofian maisteri Aho Janika

123100 €

The Saints, the Sinners and the True Evil – Morals Depicted in Medieval Church Wall Paintings in the Kingdom of Sweden

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Keskiajan kirkoissa olevat kuvat olivat kirkkointeriöörin hallitsevia elementtejä ja sisällöltään voimakkaita esityksiä. Niissä esiintyy kuvauksia niin raamatun ja pyhimyskertomusten hyveellisistä hahmoista kuin myös helvetin hirviöistä viimeisen tuomion toimeenpanolla sekä piruhahmoista viettelemässä ihmistä syntiin. Kaikki nämä hahmot ja kohtaukset ovat nykypäivänkin näkökulmasta voimakkaita ja tunteita herätäviä. Keskiajan yhteisössä kirkko oli yksi harvoista paikoista, joissa oli nähtävillä suurikokoisia ja näyttäviä kuvia. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tutkia Ruotsin valtakunnan keskiaikaisten kirkkojen seinämaalauksia paneutuen niihin kohtauksiin, joissa on visualisoitu eri tavoin hyvää tai pahaa tai kyseisenlaisia tekoja, useimmiten narratiivisin esimerkein. Hyvän ja pahan erottaminen toisistaan oli olennainen osa keskiajan yhteisöllisyyttä, teologiaa ja hyvää kristillistä elämää. Aiemmin taidehistorian tutkimuksessa maalauksia on tutkittu juuri seurakuntaa opettavina ja ohjaavina teoksina. Sittemmin tutkimus on painottanut käsitystä niiden hartaudellisesta ja meditatiivisesta roolista. Maalauksilla on todennäköisesti ollut useita käyttötarkoituksia ja merkityksiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella maalauksia niiden hartaudellinen ja opetuksellinen luonne huomioiden ja luoda niihin uusia näkökulmia aikansa yhteisöä vahvistavina ja rakentavina visuaalisina esityksinä.