Tanssitaiteen maisteri Jantunen Laura

5000 €

The Idiot Gardener -teoksen tekoon

The Idiot Gardener, suomalaisittain Idiootti Puutarhuri, on Laura Jantusen luoma narrihahmo, joka käsittelee ympäristönmuutosta lähiympäristön kautta. Idiootti Puutarhuri on amatööripuutarhuri, jonka johdattamana tutustutaan erilaisiin tapoihin suhtautua hoidettuun ympäristöön. Tutkimus toteutetaan tutustumalla puutarhanhoitoon liittyvään kirjallisuuteen, tarkastelemalla viheralueiden synnyttämää kehollisuutta ja keskustelemalla asiantuntijoiden kanssa. Jantuselle Puutarhuri edustaa parhaansa yrittämistä, tahtoa, toivoa ja kasvun ihmeestä nauttimista. Idiootti kuvastaa kaikkea sitä missä epäonnistutaan, voisi yrittää paremmin tai mitä ei hahmota lainkaan. Narrihahmo mahdollistaa näiden kahden välissä liikkumisen, hyväksymisen, itselle ja muille nauramisen. Idiootti Puutarhuri -esitykset ja sen aikana toteutettava puutarharointitutkimus on yksi yritys hahmottaa toisistaan poikkeavia tapoja hoitaa planeettaamme yksi puutarharoitava kohde kerrallaan. Koreografioissaan Jantunen tutkii intiimiyttä, outoutta, idioottiutta ja empatiaa. Esityksissään hän rakentaa havaintoon ja kehon kokemukseen pohjaavan Somagics-praktiikkaansa hyödyntäen. Somagicsin keskiössä on Jantusen kiinnostus tutkia tanssiesityksissään leikkiä ja toisaalle siirtymisen hetkeä eli sitä paikkaa, jonne tanssi parhaimmillaan vie liikkujan.