Grants and residencies

Research and art

Tutkijatohtori, CfAR Olkkonen Satu

84200 €

Terveisiä! Lastensuojelua käsittelevä taiteellinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suomessa tehdään vuosittain yli 100 000 lastensuojeluilmoitusta. Elokuussa 2018 uutisoitiin ”Suomi on maailman turvallisin maa, jossa asuu Euroopan toiseksi vaarallisimmat perheet" (HS 15.8.2018). Terveisiä! käsittelee nuorten itsensä julkisuudessa vähän puhumaa aihetta, vaikka toimenpiteiden ja virkamieshallinnon tasolla lastensuojelusta puhutaan paljon. Tutkimushankkeen ryhmälähtöinen musikaali on sekä tutkimusmenetelmä että tutkimustulos sijaiten taiteellisen tutkimuksen, taideperustaisen toiminnan, nuorisotutkimuksen, kasvatustieteen ja sosiaalipalveluiden risteyksessä. Sisäpuolisena tutkimuksena esitys tavoittaa nuorten omat kokemukset ja viisauden lastensuojelun tarvitsijoina sekä sensorisen, sanoitta jäävän kokemusmaailman, jolle taiteen metaforinen kehys antaa luonnollisen ja kriittisen näyttämön ja ilmiasun. Yhteiskunta tulee näkyväksi taiteen avulla. Hankkeen taideperustaisuus vahvistaa nuorten resursseja kohdata oman elämäntilanteen hauraus sekä löytää reittejä omassa elämässä ja yhteiskunnassa selviytymiseen. Esitys tarjoaa tilaisuuden kerätä tärkeää hiljaiseksi jäävää tietoa paitsi toisille nuorille, myös nuorten kanssa toimivien aikuisten ja päättäjien käyttöön.