Yleisen kirjallisuustieteen dosentti Ikonen Teemu

52800 €

Teoksia teoksista. Uusi kirjallisuudenteoria

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kirjallisuus on yhä tiiviimmin osa adaptaatio- eli sovituskulttuuria, jossa uusia teoksia luodaan avoimesti vanhojen pohjalta ja samoja sisältöjä muunnellaan välineestä toiseen. Tämä tosiasia ei kuitenkaan näy kirjallisuudenteorian yleisesityksissä eikä oppikirjoissa. Hankkeessa teoria kirjallisuudesta rakennetaan lähtemällä analyysista, joka erottelee teoksesta toiseen johtavan muuntelun ulottuvuudet. Hankkeessa tuotetaan suomenkielinen, yleistajuisesti kirjoitettu tietoteos ”Teoksia teoksista. Uusi kirjallisuudenteoria”. Teos soveltuu yliopistolliseksi oppimateriaaliksi niin kirjallisuustieteessä, taiteentutkimuksessa laajemmin kuin taiteellisessa tutkimuksessakin.