Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija Prykäri AnnaLeena

7200 €

Temporary Center of Care

| Yksivuotinen

Poikkitaiteellisessa – ja poikkitieteellisessä – työskentelyssäni tutkin psyykkisten sairauksien ja BDSM kulttuurin yhdistäviä tekijöitä. (Termi BDSM on yleiskäsite eräille seksuaalifetisseille, sisältäen muun muassa hallittua sitomista, alistamista, rankaisemista sekä alistettuna olemista.) Hyödynnän tutkimuspohjaisessa työssäni tekniikoita kuten teksti, installaatio, veistos ja performanssi. Pääasiallinen tutkimusalueeni ovat nimenomaan yhteydet ja tarkastelen yhdistäviä tekijöitä kuten; kontrollin muoto, anatomia ja sen rakenteellinen kieli, valta/valtasuhteet ja auktoriteetti, himo ja kaipuu onnellisuuteen, sekä hoidon saaminen ja antaminen sen eri muodoissa. Anatomialla en tarkoita ainoastaan fyysistä muotoa – kuten se on sovelletettu taideteoksissa objektien ja installaatioiden muotoihin – vaan myös psyykkisenä kehona ja performatiivisenä työvälineenä. Kotiresidenssi mahdollistaa käynnistämään seuraavan osan tutkimustyössäni; `Temporary Center of Care` on projekti, jota voidaan tarkastella yhtenä suurena käsitetaideteoksena taikka performanssina. Teos keskittää keskustelun hoidon antamisen ja saannin eri aspekteihin ja se pohjautuu yhteisöllisyyden ajatukseen. Työn tarkoituksena on luoda turvallisuuden, yhteenkuuluvaisuuden ja avoimuuden tunnetta heille, jotka jäävät yhteiskunnan asettamien normien ulkopuolelle. Normi kriittisyys, tasa-arvo, kanssakäynti ja dialogin luominen ovat projektin peruspilareita. Teos on suunniteltu tapahtumaan residenssi kauden jälkeen (pelkistetysti) seuraavalla tavalla: vuokrattu tila, joka kokoaa yhteen aihealueiden eksperttejä, harjoittajia sekä potilaita paneelikeskusteluun. Keskuksessa on nähtävillä koottua teoreettista- ja luovaa teksti materiaalia, haastatteluita tekstin ja videon muodoissa, arkisto materiaalia valmiiden sekä työstettyjen objektien/veistosten muodossa, sekä performanssiluentoja. Kotiresidenssin aikana käynnistän kyseisten materiaalien keräämisen ja yhteistyötahojen löytämisen.