Mediataiteilija Hautamäki Jukka

58800 €

Tekoäly ja koneoppiminen kuvataiteessa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen monimediallisesti tekoälyn, liikkuvan kuvan, äänen ja valon parissa. Olen kiinnostunut mediateknologian mahdollisuuksista kuvataiteessa ja sen suhteesta kuvataiteen traditioon. Tulevien vuosien aikana aion keskittyä taiteelliseen työskentelyyn ja tutkimustyöhön, johon liittyy seuraavia alateemoja: ihminen-teknologia-ekologia, kehollinen älykkyys, keinotekoinen elämä, tekoäly ja koneoppiminen. Käytännön toteutuksena tämä työskentely esittäytyy yleisölle näyttelyiden ja audiovisuaalisten esitysten muodossa. Temaattisesti käsittelen aiheita, jotka liittyvät kuva- ja mediataiteen tulevaisuuteen: Mitä taide on vuonna 2050? Kuka sitä tekee, miten ja kenelle sitä esitetään? Minua kiinnostaa muistin ja identiteetin välinen suhde. Voiko fragmentteja ihmisen ajattelusta ja persoonallisuudesta siirtää digitaaliseen muistiin koneoppimisen prosessien välityksellä, esimerkiksi tunnistamalla ja hahmottamalla arjen eleitä ja liikesarjoja? Tähän liittyy myös kaukainen ajatus keinotekoisesta elämästä. Olen kallistumassa posthumanistiseen näkemykseen ihmiskunnan tulevaisuudesta. Esimerkiksi Japanissa käytetään pop-artisteina hologrammeja. Digitaalinen, monistettava ja väsymätön virtuaalinen taiteilija on uusliberalistisen maailman märkä uni. Ehkä kuvataiteilijakin on samalla tapaa ympäristönsä muokkaama tuote, taiteen fasilitaattori? Kuvataide lähestyy askeleittain elämysteollisuutta. Miten tekoälyn avulla voi tehdä kriittistä tutkimusta näistä ilmiöistä?