Dosentti, YTT, Yliopistotutkija Homanen Riikka and working group

286400 €

Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hanke käsittelee lisääntymisteknologioiden etiikkaa: eettistä arviointia, jota tarvitaan lisääntymisteknologioiden hyväksymiseen, sääntelyyn, markkinoistamiseen ja käytön yleistymiseen. Eettistä arviointia harjoittavat niin lainsäätäjät, bioeetikot, lääketieteen ammattilaiset, potilaat kuin sukusolulahjoittajatkin. Monitieteinen hankkeemme yhdistää sosiaalitieteitä ja bioeettistä tutkimusta. Hankkeessa tutkitaan monipaikkaisen etnografian ja teoreettisen analyysin avulla erilaisia teknologisia käytäntöjä, joita pidettään vaihtelevasti normalisoituneena osana hoitoja tai eettisesti kyseenalaisina teknologioina. Hankkeen osatutkimuksissa tarkastellaan trans- ja inteseksuaalisuuden hoitoja, etnisten vähemmistöjen hedelmöityshoitoja, kohdunsiirtoja, keinokohtuja, lisääntymiseen liittyvien terveystietojen käytön ja hallinnan teknologisia käytäntöjä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sukusolumarkkinoita Suomessa. Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua bioetiikasta sekä avusteisen lisääntymisen normalisoinnista ja kasvavien markkinoiden vaikutuksista yhteiskuntaan ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Se tarjoaa myös hyödyllistä tietoa eettisiin pohdintoihin, terveydenhuollon ammattilaisille ja poliittisille päättäjille.