Grants and residencies

Research and art

Valtiotieteiden tohtori Soimetsä Ville and working group

327000 €

Teiniliitto, vimma ja rakkaus. Tunneregiimin murros oppikoulumaailman loppuvaiheessa 1960–75

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Korkeakouluopiskelijoiden radikalismia ja yhteiskunnallista toimintaa on tutkittu pitkään ja runsaasti, mutta koulumaailmaan keskittyvää vastaavaa tutkimusta on olemassa vasta vähän. Nelivuotisessa hankkeessa syvennymme kotimaisen lähihistorian merkittävimmän nuorisojärjestön, Suomen Teiniliiton historiaan oppikoulumaailman murrosvaiheessa vuosina 1960–75. Nuoruusaika on usein tunteiden paloa ja idealismin vimmaa, ja tämä konkretisoitui oppikoululaisten organisoimassa teinitoiminnassa. Tutkimme hankkeessamme niitä kehityskulkuja ja konflikteja, jotka syntyivät, kun Teiniliitossa toimineet oppikoululaiset haastoivat koulumaailmassa ja laajemminkin yhteiskunnassa vallinneet käyttäytymisnormit. Asetamme lähihistoriallisen tutkimuskohteen tunteiden historian teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimme, millaisia ilmaisutapoja ja tulkintoja vallitsevan tunneregiimin haastaminen sai aikaan teinitoiminnassa. Hanke rakentuu muistelutyöpajoissa tapahtuvaan tutkijoiden ja muistelijoiden väliseen dialogiin ja kollektiiviseen menneisyyden rekonstruointiin. Muistelutyöpajoissa osallistamme entiset teiniaktiivit rakentamaan itse historiaansa muistojensa ja kokemusmaailmansa kautta. Yhdistämme tieteen ja taiteen menetelmiä, sillä muistelu- ja tutkimusaineistojen pohjalta laaditaan sekä tutkimusjulkaisuja että käsikirjoitetaan muistelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia esiin tuova dokumenttielokuva Liiton voima.