Grants and residencies

Other cultural work

Gutsy Go ry

135000 €

Tehdään rauha näkyväksi – suomalaiset nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina

Muu kulttuurityö | Kolmivuotinen

Tehdään rauha näkyväksi – suomalaiset nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina -hanke tarjoaa vuosittain sadoille yläkoululaiselle mahdollisuuden tehdä yhdessä näkyväksi mihin suomalaisnuoret juuri nyt haluavat vaikuttaa. Mukaan valitaan avoimen haun pohjalta vuosittain neljä kohdetta, joissa on erityinen tarve nuorten osallisuuden, demokratian edellytysten ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Hanke hyödyntää palkittua, aktivismin, pedagogian ja median yhdistävää Gutsy Go -menetelmää, ja tarjoaa sen työkalut nuorten ja kouluyhteisöjen käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyy nuorten kehittämiä, heidän havaintoihinsa perustuvia erilaisia yhteiskuntarauhaa, demokratiaa ja luottamusta vahvistavia ratkaisuja, jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Painopiste on toiminnassa: Nuoret pohtivat millaisessa maailmassa haluavat elää ja toteuttavat saman tien tekoja, jotka ovat askelia kohti sellaista maailmaa. Hanke tarjoaa konkreettisen kokemuksen vaikuttamisesta sanahelinän ja demokratian simuloinnin sijasta. Teoilla on välitön vaste - miltä tekomme tuntui? Kuinka se vaikutti? Mitä se muutti? Onko sillä väliä? Tuloksena on merkityksellinen kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta: Meillä on annettavaa, meitä tarvitaan, meidän näkemyksillä on arvoa. Tavoitteena on uudistaa nuoria koskevaa ongelmakeskeistä narratiivia ja herättää näkemään nuorten osallistamisen ja osallisuuden vahvistamisen merkitys demokratian tulevaisuuden kannalta. Hanke tarjoaa nuorille konkreettisen ja välittömän tulevaisuususkoa vahvistavan kokemuksen aktiivisesta yhteiskunnallisesta toimijuudesta jatkuvien kriisien värittämässä ajassa. Demokratian tulevaisuuden kannalta keskeinen kiinnostava tutkimuskysymys hankkeessa on, kuinka konkreettinen kokemus aktiivisesta yhteiskunnallisesta toimijuudesta osana yläkoulua vahvistaa nuorten uskoa demokratiaan ja kiinnostusta ja halua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sosioekonomisesta taustasta riippumatta.