Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry

200600 €

Taiteilijan taikasauva

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteilijan taikasauva -hankkeella haluamme nostaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatti-identiteetin ja taiteellisen työn valmiudet uudelle tasolle ja haastaa taidekentän toimijoita ottamaan heidän töitään ohjelmistoonsa. Vammaiset ja kuurot taiteilijat kohtaavat taidekentän ennakkoluuloja työnsä laadusta. Taideoppilaitosten ovet eivät aina aukea heille. Verkostoituminen ja taiteellisen työn metataitojen hallinta voi olla sirpaleista. Valtakunnallinen hankkeemme vastaa näihin haasteisiin. Hankkeessa on neljä osa-aluetta: 1. Ohjelma taiteellisen työn metataitojen kehittämiseen: Tarjoamme työkaluja taiteilijan identiteetin vahvistamiseen, selkeään viestintään ja taiteellisen projektin suunnitteluun ja markkinointiin. Kokoamme ohjelman sisällöt digitaaliseksi oppimateriaaliksi, jota voi käyttää itseopiskeluun hankkeen jälkeenkin. 2. Taiteellinen työskentely: Ohjelmaan valitut taiteilijat toteuttavat tiiviin, taiteellisen projektin. Tuemme apurahalla kuutta uraansa aloittavaa taiteilija (apuraha 1 kk) ja kuutta uran keskivaiheessa olevaa taiteilijaa (apuraha 2 kk). Taiteilijat saavat tuekseen taiteilijamentorin. 3. Haaste taidekentälle: Haastamme eri toimijoita ottamaan vammaisten taiteilijoiden töitä ohjelmistoonsa ja autamme heitä löytämään sopivia taiteilijoita. 4. Itsenäisen taiteilijaverkoston luominen: Annamme taiteilijoille malleja vertaisryhmistä ja opintopiireistä ja autamme niiden käynnistämisessä. Hankkeen toteuttaa vammaisten taiteilijoiden johtama Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry. 26-vuotiaalla yhdistyksellämme on laajat yhteydet taiteilijoihin. Hankkeeseen palkataan hankejohtaja, tuottaja ja tiedottaja, joiden kunkin työaika on 50 %. Lisäksi palkataan ohjausryhmä ja kouluttajia yksittäisistä teemoista. Yhteistyökumppanimme ovat kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä Kulttuuria kaikille -palvelu, viittomakielisen kulttuurin osuuskunta Ursa Minor sekä Galleria Huuto.