Taiteen maisteri (TaM) Nyberg Fabian

9600 €

Taiteilijaduona yhteisen taiteellisen praktiikan syventäminen ja uuden teoksen “Designing the End” (työnimi) työstäminen.

Työskentelemme taiteilijaduona ja haemme Saaren kartanon residenssiin työparina syventääksemme yhteistä taiteellista praktiikkaamme sekä aloittaaksemme työskentelyn uuden teoksen parissa. Työmme läpäisee tanssitaiteen, tila- ja installaatiotaiteen sekä mediataiteen genret. Tiivis yhteistyö mahdollistaa meille sekä oman että yhteisen taiteellisen työn syventämisen. Yhteistyö luo alustan taiteellisen ajattelun jakamiselle, keskusteluille, kokeiluille ja unelmien tavoittelulle. Työmme ytimessä ovat urbaanin nyky-yhteiskunnan ilmiöt, kehollisuus, videon materiaalisuus sekä teknologia. Nykyisen teosprosessin aihepiiristä on kehittynyt vielä alkutekijöissään oleva ajatus seuraavan teoksen lähtökohdista. “Humanity will become extinct. We need to design an elegant ending.” (Paola Antonelli) Uusi teos kulkee työnimellä “Designing the End” ja käsittelee nyky-ihmisen obsessiota kuviteltua kuolemaansa kohtaan. Residenssissä haluamme asettua lähelle luontoa työskennellen digitaalisten ja virtuaalisten maailmojen kanssa, pohtien mikä niiden välinen suhde on ja mikä on tämän suhteen merkitys tulevaisuudessa. Työssämme tutkimme miten videon ja esityksen koreografiaa voi lähestyä algoritmien rakentamana ei-lineaarisena jatkumona, joka syntyy interaktiivisten elementtien läsnäolosta. Kysymme myös miten koregrafia voi laajentua virtuaalisen maailmaan.