Konsthallen Kohta Ab

120000 €

Taiteen erityisrahoitus Konsthallen Kohta Ab:lle

Kohta är en konsthall i Slakthusområdet, vars mål är att presentera kompromisslös nutidskonst i alla dess olika former. Under bidragsperioden fortsätter Kohta att erbjuda den intresserade allmänheten gratis tillträde till minst fem årliga utställningar av samtidskonst.