Koreografi, esitystaiteilija Tiitta Masi

28800 €

Taiteellinen työskentely tanssitaiteen ja esitystaiteen kentillä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen apurahaa työskentelyyn työryhmien koollekutsujana ja osana työryhmiä tanssitaiteen ja esitystaiteen kentillä. Työryhmän koollekutsujana haluan kehittää eteenpäin harjoitemuotoista työtapaa, jota olen kehitellyt aiemmissa teoksissani. Uudessa teoksessa työskentelen kahden esiintyjän ohjaajana. Dilemma on kahden esiintyjän välinen keskustelu, joka etenee erilaisten puheenaiheiden kautta puheeksi keskustelemisen merkityksistä ja käsillä olevasta esitystilanteesta. Esitys tuo esiin yhteisymmärrykseen päätymisen hankaluuden ja ehdottaa kuuntelemista keskustelun välineeksi. Työskentelen vuoden 2020 aikana myös esiintyjänä Anna Torkkelin teoksessa Grâce ja Hanna Ahdin kokoaman työryhmän teoksessa Mound. Lisäksi olen mukana valmistelemassa kahta vuonna 2021 ensi-iltaan tulevaa esitystä: työskentelen Honkasalo-Niemi-Virtanen -kollektiivin kanssa ja toimin Anna Mustosen ja Marianna Henrikssonin uuden teoksen dramaturgina. Teoksilla ei ole temaattista yhteyttä, mutta joitakin samanlaisia pyrkimyksiä on: pitkäjänteisyys, keskustelevuus ja tasa-arvoisuus. Tavoitteena on työskentelyn mielekkyys, joka mielestäni toteutuu parhaiten silloin kun lopputulosta ei aseteta työskentelyn ainoaksi tavoitteeksi. Työlle asetetut tavoitteet näkyvät teoksissa ja prosessin puristuneisuus toistuu näyttämöllä olevien kehojen puristuneisuutena. Esityksen poliittinen voima syntyy valituista työtavoista ja näkyy teosten esittämissä ihmiskuvissa.