Tanssitaiteilija Koistinen Laura

72000 €

Taiteellinen työskentely tanssijana ja koreografina

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen apurahakauden aikana teoksissa Kasvin tanssi, Slap!, Heterotrofi 1, Heterotrofi 2, sekä projektissa Field of Art. Jatkan myös meneillään oleviin teoksiini linkittyviä projekteja koululaisten kanssa sekä esitän aikaisempia yhteistyöteoksiani Lauma ja Hämärän tanssi. Toimin teoksissa tanssijana ja osassa myös koreografina tai ohjaajan assistenttina. Muissa projekteissa toimin suunnittelijana ja organisoijana sekä työpajaohjaajana. Kaikki työt ovat yhteistöitä ja ryhmätöitä – työroolista riippumatta. Uskon ryhmätyön voimaan ja idealistisesti ajattelen, että sen avulla voin itsekin saavuttaa aina jotakin uutta työssäni. Kaikki työt linkittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Ajattelen, että kunkin teoksen sisältö rikastuu ja potentiaali tulla "omaksi täydeksi itsekseen" laajenee oikealla tavalla, kun muuten hetkeen katoava taide saa elämää, ihmisensä ja muut virtansa ympärilleen sekä osakseen. Kasvin tanssissa yhdistämme työryhmän kanssa liikettä, puhetta ja mikrobiologiaa. Parannamme maailmaa ja tarkastelemme ajatuksia suhteessa yhteistyöhön ja kasvien fysiologiaan laulun, puhutun tekstin, tieteen, liikkeen, hillittömän idealismin ja kylvöjen voimalla. SLAP! on huumoria käsittelevä tanssiteos, joka valmistetaan ja esitetään kokonaan ulkotiloissa. Jatkamme teoksessa yhteistyötä jo useamman teoksen tiimoilta tutun työryhmän kanssa. Aloitamme työryhmien kanssa työskentelyn toisenvaraisuutta ja toiveikkuutta käsittelevän teosparin Heterotrofi 1 ja Heterotrofi 2 parissa. Työryhmiin kuuluu tekijöitä taiteen, tieteen ja ruoantuotannon aloilta sekä aiemmista työryhmistä. Lisäksi valmistelen uusia projekteja, ja esitän aikaisempia teoksia. Jatkan myös työtäni kouluprojektien parissa.