Tanssija, koreografi Koistinen Saku

66000 €

Taiteellinen työskentely tanssijana ja koreografina

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työsuunnitelmani ytimessä on monipuolinen ja ekologinen, taiteellisesti tinkimätön työskentely. Toimintani pysyy henkilökohtaisissa alle 2500 CO2e hiilidioksidin vuosipäästöissä. Apurahakauden aikana toimin muun massa tanssijana, kehitän ulkona työskentelyn praktiikkaa sekä valmistan teoksia ja projekteja yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Kehitämme työparini Laura Koistisen kanssa koko ajan uusia käytänteitä, jotka lisäävät taiteellisten projektien ketteryyttä, ekologisuutta, taiteellista kiinnostavuutta sekä yhteisöllisyyttä. Oman paradigmamme mukaan nämä kaikki tukevat toisiansa. Apurahakauden aikana muun muassa käsittelen slapstick-komedian avulla taipumuksiamme epäonnistua hyväksi tiedetyissä tavoitteissa, sekä valmistan Heterotrofi-teossarjan, jossa monialaisten työryhmien kanssa tutkimme eri kanteilta ihmisen olemusta heterotrofina, toisenvaraisena eliönä. Projektejani apurahakauden aikana ovat: - Ulkona tapahtuvan, slapstickiä, nykytanssia ja näyttämömusiikkia yhdistävän SLAP!-teoksen suunnittelu ja koreografioiminen, yhteistyössä ranskalaisen muusikon Philippe Ollivierin kanssa - Tanssijantyö Petri Kekoni Companyn uuteen teokseen Ei aikaa - Heterotrofi 1, improvisaatioon ja taiteelliseen leikkisyyteen pohjautuva esitys yhteisöllisestä riippuvuudesta, kollektiivinen työskentelymetodi, ohjaajana Teemu Mäki - Taidetta ja tutkimusta yhdistävä, ruokaa ja syömistä käsittelevä projekti Heterotrofi 2 Laura Koistisen, sienibiologi Hanna Tuovilan sekä työryhmän kanssa - Esiintymisiä teoksilla Lauma (Laura Koistinen) sekä Lintudisco (Pasi Autio) - Field of Art, yhteisöllisen peltoprojektin käynnistäminen. Projektissa harjoitetaan ja opetetaan regeneratiivista palstaviljelyä ja se kokoaa yhteen eri alojen taiteilijoita, tutkijoita sekä paikallisia ihmisiä.