Koreografi Kemppainen Suvi

65800 €

Taiteellinen työskentely tanssi- ja esitystaiteen kentillä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kaksivuotisen apurahakauteni aikana jatkan taiteellista työtä tanssi- ja esitystaiteen kentillä Suomessa ja ulkomailla. Vuosien 2024–2025 aikana syvennän tanssitaiteellista praktiikkaani, toteutan kolme kantaesitystä sekä jaan metodejani työpajojen muodossa. Tutkin työni osana taiteen kentän työhyvinvointia lisääviä keinoja ja toteutan konkreettisia työkaluja niiden edistämiseksi. Praktiikkani psykopoeettinen ruumis tarkoittaa koreografioitua, assosiatiivista esiintyjäntyön matkaa, psyyken, tanssin ja tila-ajan runoutta. Työtäni ohjaa kysymys taiteilijan immateriaalioikeuksista suhteessa liikkeelliseen ja temaattiseen luopumiseen ja itsemääräämisoikeuden välisyyteen. Miten työskennellä haihtuvan ja immateriaalisen median kanssa kapitalistisessa omistajuuden kontekstissa? Kysymykset ovat inspiroineet minua liikkeelliseen praktiikkaan, joka tarkastelee oman kehon luisen rakenteen omistamista ja toisaalta siitä luopumista. Tutkin somaattiseen kokemuksellisuuteen pohjautuvan työskentelyn mahdollisuutta vastavoimana patriarkaaliselle johtamiselle ja työotteelle. Apurahakauden aikana haluan sijoittaa keho-orientoituneen työotteen konteksteihin, joissa tulee näkyväksi mahdollisuus kyseenalaistaa patriarkaalisen voiman ja sotilaallisen ajattelun ihannointia ja sen väitettyä vaikutusta turvallisuuteen yhteiskunnassamme. Näistä ruumiillissielullisista lähdöistä käsin toimin kolmen teoksen koollekutsujana, esiintyjänä ja koreografina/ohjaajana: Dēmēns Nocturia, From a Great Height ja Sense of Possibilities. Apuraha mahdollistaa herkän ja syvän pitkäjänteisen työskentelyn, jota praktiikkani vaatii ollakseen itsensä eli vapaa, odottamaton ja uusia maailmoja luova.