Musiikin maisteri (12/2023) Hirvonen Essi

64800 €

Taiteellinen työskentely soolokontrabassomusiikkini parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Olen säveltänyt uutta improvisaatiopohjaista soolokontrabassomusiikkia vuodesta 2016 ja esikoisalbumini julkaistaan vuonna 2024. Musiikkini on vastalause nykypäivän nopeatempoiselle maailmalle perustuen vähäsäveliseen improvisaatioon, pitkälinjaisuuteen sekä kontrabasson resonaation kuuntelemiseen ja kokemiseen. Hitaat siirtymät, herkkyys ja improvisatorisuuden tuoma läsnäolo tekevät musiikistani tämän päivän tarvemusiikkia. Apurahakauteni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. keskeneräisten sävellysprosessien viimeistelystä sekä uusien sävellysprosessien aloittamisesta, 2. monitulkintaisuuden hyödyntämisestä musiikkini jakamisessa, 3. musiikkini esittämisestä erilaisille yleisöille. Apurahakaudellani työskentelen sekä uusien että vanhojen soolokontrabassosävellysteni parissa. Käytän hyväkseni instrumentaalin musiikkini monitulkintaisuutta luomalla yksittäisille sävellyksille useita eri tulkintamahdollisuuksia. Hyödynnän erityisesti visuaalista taidetta, filmikuvausta ja videota, luomaan mielikuvia musiikistani ja musiikkiini. Tarkasteluni kohteena on moniaistillisuus - minkälaisen mielikuvan äänestä kuva ja kuvan liike muodostavat. Esitän musiikkiani eri yhteyksissä ja erilaisille yleisöille tutkien sekä musiikkini vaikutusta kuulijaan että kuulijan vaikutusta musiikkiini. Minkälaisia uusia muotoja improvisatorinen musiikkini saa erilaisissa yhteyksissä, joissa soittoon käytetty aika, esiintymistila ja kuulijaryhmä vaihtuvat?