Äänisuunnittelija, muusikko Myllyviita Krista

64800 €

Taiteellinen työskentely sisältäen albumien sävellys-, sovitus- ja sanoitustyön sekä poikkitaiteellisten live-esiintymisten luonnin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelyni keskittyy Detaljin seuraavien albumien sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön sekä live-esitykseni kehittämiseen. Levyjen tavoitteena on queer-äänen nostaminen kuuluviin kansainvälisesti sekä turvallisen tilan tarjoaminen queer-yhteisöni jäsenille musiikin avulla aikana, jolloin poliittiset ääriainekset nostavat päätään ympäri maailmaa Suomi mukaan lukien. Kappaleiden sanoitukset kumpuavat omista kokemuksistani, minkä lisäksi haastattelen queer-yhteisöni jäseniä heidän elämänkokemuksistaan ja tarinoistaan teemojen synnyttämiseksi levyille. Hyödynnän myös vokalisteja ja muusikkoja yhteisön sisältä. Näin sävellykseni immersioituvat muiden kokemusten kanssa. Työskentelyni tärkeässä osassa on taiteellisen ilmaisuni kehittäminen säveltäjänä, muusikkona ja äänisuunnittelijana. Kirjoittaessani uutta musiikkia pyrin luomaan sävel- ja sointukulkuja sekä äänimaisemia, jotka vievät futuristiseen mutta orgaaniseen tilaan. Tässä tilassa sovinnaisia ajatustapoja kyseenalaistetaan ja ajattomia, universaaleja teemoja käsitellään kokeellisen synteesin, akustisten instrumenttien ja vokologian keinoin.
Otan kappaleiden sovituksiin vaikutteita elektronisen musiikin underground-kulttuurin perinnöstä ja pyrin luomaan uutta. Uskon, että jokaisella teoksella ja kappaleella on oma sielunsa, joka taiteilijan tulee löytää. Pyrin antamaan sävellys- ja sovitustyölle sen vaatiman ajan, kun erilaisia tekniikoita ja ratkaisuja testaillaan lopputuloksen täydellistämiseksi. Työskentelyaikana esiinnyn kansainvälisille yleisöille Euroopassa ja USA:ssa. Live-esiintymisissäni on suuressa roolissa visuaalisuus. Kehitän eri alojen taiteilijoiden kanssa tapoja järjestää live-keikkoja ennennäkemättömällä tavalla yhdistäen tanssia, performanssia, muotia ja motion-tracking-teknologiaa.